Lenka Šetelíková

Vystudovala střední zdravotnickou školu, magisterský titul získala v rámci kombinovaného studia na FTVS UK, kde si vybrala obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. Na Kliniku popáleninové medicíny nastoupila v roce 1992, dodnes zde pracuje jako vrchní sestra. V roce 2003 spoluzaložila spolek Bolíto, jehož hlavním cílem je pomáhat popáleným dětem. Pro ty během roku organizuje v Česku i mimo něj tematicky zaměřené pobyty, které pro ně mají pozitivní psychosociální dopad. Více na www.bolito.cz.

Robert Zajíček

Od března 1999 pracuje jako lékař na Klinice popáleninové medicíny FNKV v Praze. V roce 2015 zde byl jmenován do funkce přednosty. Předmětem jeho zájmu je komplexní léčba kriticky popálených pacientů a způsoby chirurgického uzávěru rozsáhlých kožních ztrát. Od roku 2001 se účastní výuky studentů medicíny 3. LF UK v Praze.

V roce 2002 byl vedoucí týmu, který v bývalém východním bloku poprvé úspěšně aplikoval umělou kůži Integra® u kriticky popáleného devítiletého chlapce. V roce 2003 stál u založení spolku Bolíto, které se věnuje dětem po prodělaném popáleninovém úrazu. Od založení sdružení pracuje jako jeho předseda. Za dobrovolnickou práci s popálenými dětmi byl oceněn cenou Národního dobrovolnického centra Křesadlo 2006. V letech 2008–2012 pracoval jako vedoucí lékař standardního dětského oddělení KPM FNKV a v roce 2012 byl jmenován vedoucím lékařem dětské JIP.

Jarmila Štuková

Oceňovaná česká fotoreportérka a dokumentaristka. Od roku 2005 se zaměřuje na země sužované válečnými konflikty, chudobou či sociálními problémy. Dokumentovala mimo jiné dětskou prostituci v Etiopii, zemětřesení na Haiti, kyselinové útoky v Indii, žehlení dívčích prsou v Kamerunu, násilí na ženách v Afghánistánu či válku s Islámským státem v Iráku a Sýrii. Spolupracuje také na mnoha spotech a fotografických kampaních, které poukazují na nelehký život handicapovaných z několika oblastí – ať už jde o paralympioniky či o popálené pacienty. Osmkrát získala ocenění v soutěži Czech Press Photo.