Jedna blbá fotka

Jedna blbá fotka a Tvůj život může být naruby. Přečti si, kdo jsou „vagonáři“ a proč vzniklo video o jejich stylu života. Jsi také mezi nimi?

Více info

 

„Vagonáři“ v číslech

Kolik lidí ročně se v ČR popálí elektrickým proudem? Nejtěžší a jedny z nejbolestivějších úrazů v číslech.

Více info

 

Foto: Jarmila Štuková

Argumenty tvůrců

Proč natáčíme drsný svět ulice? Protože jsme jeho součástí, stejně jako naše děti.

Více info

 

Léčba úrazů elektrickým proudem je velmi náročná. Jedná se o velmi bolestivé a devastující zranění s nutností četných operačních zákroků. Pobyt v nemocnici je dlouhodobý, navazuje celoživotní rehabilitace. Úraz zanechává trvalé funkční a kosmetické následky. v průběhu života je pacient sledován ve specializovaném centru a jsou prováděny další korektivní rekonstrukční operace.

- Fotografie pocházejí z archivu KPMFNKV -


15letý chlapec, který byl při hře na vagónech zasažen elektrickým proudem, má popáleniny na 75 % tělesného povrchu III. stupně. Po zásahu proudem došlo ke vznícení šatů. Na trupu a končetinách jsou viditelné tzv. „uvolňující nářezy“, které slouží k uvolnění narůstajícího tlaku pod popálenou kůží z důvodu otoku.

Horní končetina po průchodu elektrického proudu vysokého napětí. Typické je drápovité postavení prstů, postižení svalů a měkkých tkání v místě průchodu elektrického proudu.


Popálení elektrickým proudem způsobuje úplné zuhelnatění kůže a měkkých tkání (podkoží, povázky, svaloviny).


Popálení elektrickým proudem bývá ve velkém procentu případů spojeno s pádem pacienta z výšky, kde došlo ke kontaktu s elektrikou. Pacienti nemají pouze popáleniny, ale i zlomeniny či poranění orgánů dutiny břišní, hrudníku, hlavy a páteře. Na snímku je RTG obrázek zlomeniny stehenní kosti po pádu z vagónu.

V průběhu operační léčby je nutné co nejdříve odstranit mrtvou tkáň. Na snímku je zachycena nekrektomie pomocí speciálního chirurgického nástroje – Gouilanyho nože.

Ránu je nutné překrýt štěpem kůže pacienta odebraného z nepopálené partie. v případě velmi rozsáhlých popálenin je nutné z jednoho místa odebírat kůži opakovaně.

V případech, kde došlo k popálení všech struktur tkání, je nutné přistoupit až k amputačním zákrokům. Na obrázku je stav po průchodu proudu vysokého napětí. K němu došlo po kontaktu s dráty vedoucími nad odstaveným vagónem. Ruka byla pod loktem amputována.

Po kožní transplantaci a úplném zahojení zůstávají jizvy, které je nutné intenzivně rehabilitovat, aby nedocházelo ke zkracování rozsahu pohybu kloubů.
Foto: Jarmila Štuková

Simona Riedlová

Ambasadorka projektu Simona přežila rozsáhlé popáleniny, které si způsobila dráty vysokého napětí na odlehlém nádraží v Sokolově.

„Popáleninami život nekončí, jizvy jsou jen vzpomínkou na to, že jste bojovali a zvítězili.“

Více info

Lenka Šetelíková

Vrchní sestra Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Spoluzakladatelka a „máma“ občanského spolku Bolíto, který už 14 let psychicky i fyzicky pomáhá popáleným dětem.

„Chceme dětem a rodičům ukázat, že péče neskončila propuštěním z nemocnice, že nejsou osamoceni ve svých starostech a že společnými silami je možné těžký životní úděl úrazu překonat.“

Více info

 

Foto: Luboš Wišnievský

Robert Zajíček

Popáleninový expert a přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Od založení spolku Bolíto pracuje jako jeho předseda. Za dobrovolnickou práci s popálenými dětmi byl oceněn cenou Národního dobrovolnického centra Křesadlo 2006.

„Chceme pomáhat dětem od bolesti. Ale jestli té bolesti a jizvám můžeme předejít, uděláme pro to vše, co bude možné.“

Více info

 

Jarmila Štuková

Válečná fotoreportérka a dokumentaristka Jarmila Štuková, pro kterou jsou popáleniny srdeční záležitostí, propojila dva světy. Popáleninové experty z vinohradské nemocnice a talentované umělce, kteří umí v klipu mluvit řečí teenagerů.

"Mluvíme k dětem přímo a bez příkras, protože je respektujeme. a hlavně se o ně bojíme. Prevence je za nás nejlepším řešením."

Více info

 

Spolek Bolíto - číslo účtu: 1613881001/5500

Hospodaření spolku Bolíto je transparentní. Kdokoli se může na internetových stránkách Raiffeisen BANK podívat na hospodaření spolku.

O každém příjmu a výdeji je vedeno pečlivé účetnictví, které je volně k nahlédnutí u paní Lenky Šetelíkové na KPM FNKV.

Práce ve spolku je založena na dobrovolnosti, bez nároků na odměnu a sdružení nemá žádný hmotný majetek.

Všechny peníze získané od sponzorů jsou využity k naplňování cílů spolku.

Děkujeme!